16:54, 3rd October 2023
October 2023
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1490826
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
351
552
2624
1479571
2624
32676
1490826

Your IP: 44.192.254.173
Server Time: 2023-10-03 09:54:01
Display # 
Title Author Hits
นายก อบจ. ร่วมพิธีเปิด 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง Written by supanna 36
อบจ.สมุทรปราการ สร้างสรรค์เพื่อประชาชน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สมุทรปราการ ยังคงเฝ้าดูแลการทำงานของเครื่องสูบระบายน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณเปราะบาง (แยกปู่เจ้าสมิงพราย) Written by supanna 39
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบจ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2566 Written by supanna 42
อบจ.สมุทรปราการ โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (ครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 Written by supanna 36
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 Written by supanna 45
แถลงข่าวเปิด กิจกรรม "เดินวิ่งการกุศลพระดาบส มินิมาราธอน 2023" สมทบทุนมูลนิธิ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส Written by supanna 15
อบจ.สมุทรปราการ ชวนประชาชนเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดกระบวนการรณรงค์คัดแยก รวบรวม และนำส่งขยะ MLP เข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลในโครงการ “Upcycling แปลงขยะให้มีมูลค่า ลดปัญหาขยะพลาสติก Written by supanna 31
นายก อบจ. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่ม "น้ำใจให้กัน" แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ ป้อมพ Written by supanna 45
อากาศไร้มลพิษ ชีวิตรื่นรมย์ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ณ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 53
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 Written by supanna 43
อบจ.ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ แห่เทียนจำนำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดกลางวรวิหาร ตลอดเส้นทางประชาชนร่วมทำบุญ Written by supanna 45
อบจ.ร่วมสืบสานประเพณีไทย "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566" Written by supanna 42
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-สืบสานประเพณีดั้งเดิมกว่าร้อยปี "ตักบาตรดอกไม้​" ณ​ วัดบางโฉลงใน บางพลี สมุทรปราการ Written by supanna 48
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.สมุทรปราการเข้าสนับสนุนรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ Written by supanna 105
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล อบจ.สมุทรปราการ ขุดลอกท่อทางเดินน้ำ เพื่อแก้ไข้และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่หมู่บ้านทรัพย์มั่นคง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ Written by supanna 99
สมุทรปราการร่วมใจ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษษ 26 มิถุนายน 256 Written by supanna 131
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 Written by supanna 120
อบจ.จุดประกายรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าของจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 127
อบจ.จัดอบรม เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร เสริมความรู้ สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ Written by supanna 115
อบจ.สมุทรปราการ โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (ครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 Written by supanna 119
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร Written by supanna 107
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน #ร่างผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) Written by supanna 118
ปฐมบท โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบจัดตั้งเมืองนิเวศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมสู่เมืองอัจฉริยะเชิงนิเวศในฐานศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียน Written by supanna 123
การประชุมร่วม คณะกรรมการพัฒนา อบจ. และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด Written by supanna 142
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบจ. (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 Written by supanna 119
สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย​ อบจ.ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 99
นายก อบจ. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy Written by wachiraporn 164
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ​ เขตเลือกตั้ง ที่ 1​ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง Written by wachiraporn 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 118
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่​ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์​ จังหวัดสมุทรปราการ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)​ Written by wachiraporn 184
อบจ.ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หารือข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน Written by supanna 765
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ลงพื้นที่ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนที่อยู่ในความดูแล​สร้างทัศนวิสัยที่ดีในการใช้สัญจรให้กับประชาชน Written by wachiraporn 731
นายก อบจ.ร่วมงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดดารอสอาดะห์ พร้อมให้ความสนับสนุนกิจกรรม ของทุกศาสนา Written by wachiraporn 743
MOU ความร่วมมือ อบจ.สมุทรปราการ, หอการค้าจ.สมุทรปราการ และ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติบูรณาการเพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ด้านเศรษฐกิจ Written by supanna 766
อบจ.จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 Written by supanna 750
นายก อบจ.ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ และถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี เร่งรัดการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทาง Written by supanna 739
นายก อบจ.ให้ความสำคัญสตรีร่วมงาน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี สร้างความรู้ พัฒนาความสามารถของสตรีอย่างต่อเนื่อง Written by supanna 789
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 Written by supanna 142
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566 Written by supanna 144
อบจ.นำรถดูดโคลนและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ ลงพื้นที่บางบ่อ Written by wachiraporn 800
อบจ.ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ในโรงเรียน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรอบรมดับเพลิงให้โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Written by supanna 752
อบจ.จัดอบรมเสริมความรู้ สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ การรักษาวินัย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม Written by supanna 789
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 69 ปี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 761
นายก อบจ.ลงพื้นที่มอบกำลังใจ​ พร้อมหาแนวทางช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง Written by supanna 785
อบจ.เปิดโครงการอบรมสร้างเครื่อข่ายจิตอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2566 Written by supanna 793
อบจ.จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หารือข้อราชการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. Written by supanna 775
อบจ.ร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จ.สมุทรปราการ โดยมี รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน Written by supanna 769
สมุทรปราการรวมใจ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของสังคมคนพิการอย่างต่อเนื่อง Written by supanna 780
อบจ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระ 99 รูป​ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ภา​ฯ Written by supanna 767
อบจ.เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช“ (วันยุทธหัตถี) Written by supanna 816
อบจ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจําปี 2566 Written by supanna 762
นายก​ อบจ. ร่วมบรรยายพิเศษ ย้ำความรู้คู่คุณธรรม ภายในงาน "อิสลามสมุทรปราการวันเกียรติยศ" ณ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มอซออนุสรณ์) โดยมี รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน Written by supanna 799
ปฐมบท อบจ.เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ร่วมศึกษาแนวทาง การเดินรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า เชื่อมระบบการเดินทางให้ประชาชน ต่อจากสถานีเคหะ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน มุ่งกระจายตัวสู่พื้นที่สำคัญ Written by supanna 829
อบจ.จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หารือข้อราชการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น Written by supanna 829
อบจ.เร่งลดปริมาณค่า PM 2.5 ในอากาศ นำรถฉีดพ่นละอองน้ำลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ Written by supanna 747
อบจ.ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม​ และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี​ 2566 Written by supanna 777
อบจ.ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญส่งท้ายวันสิ้นปี เสริมสร้างความสามัคคีของชาวชุมชนบางปิ้ง Written by supanna 763
อบจ.ส่งรถฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปริมาณค่า PM 2.5 ฝุ่นมลพิษในอากาศ Written by supanna 780
อบจ. น้อมใจภักดิ์ จัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพร “พระองค์ภา” Written by supanna 768
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาท้องถิ่น พร้อม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ Written by supanna 773
สมุทรปราการร่วมใจแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน Written by supanna 756
สมุทรปราการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม Written by supanna 756
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรติบัตร “รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในระดับ A” Written by supanna 837
อบจ.ประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565 Written by supanna 778
อบจ.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ​เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ​ 5​ ธันวาคม​ 2565 Written by supanna 769
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565" กิจกรรมดีๆ จากหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 784
อบจ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะนิสิต นักศึกษาฝึกงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Written by supanna 1055
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ 116 ปี Written by supanna 810
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ชั้น 4 Written by supanna 813
อบจ.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 Written by supanna 828
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 สุดยิ่งใหญ่ อลังการแสงสีเสียง พร้อมพลุไฟจากหอชมเมือง นักท่องเที่ยวชาวสมุทรปราการและใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก Written by supanna 813
อบจ.ผนึกกำลังสามหน่วยงานเตรียมความพร้อม ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำช่วงเทศกาล ลอยกระทง Written by supanna 789
อบจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกรรมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4 Written by supanna 824
อบจ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ปทุมธานี Written by supanna 1043
อบจ.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช Written by supanna 1115
สภา อบจ. ผ่านงบประมาณ ตามอำนาจหน้าที่ จัดถุงยังชีพเยียวยาเบื้องต้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในสมุทรปราการ Written by supanna 819
อบจ.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 Written by supanna 833
นายกฯ นันทิดา แก้วบัวสาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรปราการ ร่วมแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ สัญลักษณ์คู่เมืองสมุทรปราการ Written by supanna 814
นายกฯ นันทิดา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2565 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบางพลี พร้อมโยนบัวนมัสการองค์หลวงพ่อโตทางเรือ Written by supanna 784
นายกอบจ.เป็นประธานเปิดการประกวดเต้นบาสโลป งานรับบัวปี65 สร้างโอกาสแสดงความสามารถในการเต้นเสริมการออกกำลังกาย Written by supanna 825
อบจ.สนับสนุบงบประมาณ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าทอของจังหวัดสมุทรปราการ Written by supanna 801
ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการ พนักงานจ้างบรรจุใหม่ เข้าสู่ครอบครัว อบจ. สมุทรปราการ Written by supanna 904
นายกฯ นันทิดา และนายกฯ ประภาพร ร่วมพิธีทิ้งกระจาด ในเทศกาลกินเจ ปี 2565 ของโรงเจท่งเสียงปากน้ำ Written by supanna 822
อบจ.จับมือทุกภาคส่วน จัดแถลงข่าวประเพณีรับบัว ประจำปี 2565 เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย Written by supanna 831
นายก อบจ. ประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา การดนตรี และนันทนาการ แก่เด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 Written by supanna 839
นายก อบจ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง Written by supanna 854
อบจ.ติดตามโครงการฯชลหารพิจิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขัง Written by supanna 822
อบจ.ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 169 ปี Written by supanna 840
อบจ.ติดตามและประเมินผล โครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง หมายเลขสาย สป.3075 บ้านคลองเจ็ด - บ้านคลองบางปลา หมู่ที่ 19 ต.พลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Written by supanna 851
นายก อบจ.ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ผนึกกำลังทุกท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคู่หน่วยงานหลัก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สาธารณสุขจังหวัด, รพ.สมุทรปราการ, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และขนส่งจังหวัด มุ่ Written by supanna 901
อบจ.สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ให้โครงการฯชลหารพิจิตร ติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสมุทรปราการ Written by supanna 838
อบจ.สมุทรปราการ ผนึกกำลังทุกหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือทุกพื้นที่เร่งการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง Written by supanna 843
อบจ ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมทุกพื้นที่ เร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อเนื่อง Written by supanna 837
นายกฯ อบจ. ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน พร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด Written by supanna 852
นายก อบจ. ตรวจการทำงาน "รถสูบส่งน้ำระยะไกล" ณ ประตูระบายน้ำคลองนางหงษ์ มีประสิทธิภาพผันน้ำได้ดี ไม่น้อยกว่า 24 ล้านลิตรต่อวัน Written by supanna 846
อบจ.ร่วม MOU ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา Written by supanna 855
นายก อบจ.สป ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE Written by supanna 840
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติ สมทบกองทุนพระภิกษุ-สามเณร อาพาธ Written by supanna 819
อบจ.นำรถสูบส่งน้ำระยะไกล เร่งระบายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ อ.พระประแดง Written by supanna 823
ยกเสือหลวงพ่อปาน สืบสานศรัทธาเกจิดังแห่งคลองด่าน นายกฯ นันทิดา ร่วมแรงบุญหนุนศรัทธาหลวงพ่อปานคลองด่าน เป็นประธานในพิธียกเสือหลวงพ่อปาน ประดิษฐานบนอาคารหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ วัดปานสิทธาราม Written by supanna 823
วันที่ 22 ส.ค. 65 อบจ.สมุทรปราการ จัดพิธีเปิด "อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ" โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ, นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังห Written by supanna 919
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายเจนเจนต์ เจน Written by wachiraporn 864
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 Written by wachiraporn 843
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน ตำบลคลองด่าน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อุดหนุนงบประมาณให้กับเรือนจำกลางสมุทรปราการ ???? ล่าสุด ตอกเสาเข็ม Written by wachiraporn 857
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Written by wachiraporn 856
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่านนายกนันทิดา แก้วบัวสาย เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3 / 2565 Written by wachiraporn 843
อบจ.สมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2565 ของป.ป.ช. ติดอันดับ 1 ใน 10 หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้คะแนนสูงสุด Written by wachiraporn 891
อบจ.สมุทรปราการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 Written by wachiraporn 817
นายกฯ นันทิดา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 898
อบจ.ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหลังได้รับแจ้งเรื่องถนนในความรับผิดชอบชำรุด Written by wachiraporn 847
นายกฯ นันทิดา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด Written by wachiraporn 901
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 Written by wachiraporn 910
อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 Written by wachiraporn 996
นายกนันทิดาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ Written by wachiraporn 969
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2565 Written by wachiraporn 879
นายกนันทิดา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตกแต่งภายในหอชมเมือง Written by wachiraporn 937
นายกนันทิดานำทีม อบจ.สป ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ Written by wachiraporn 893
นายกนันทิดา ร่วมประชุมคัดสรร OTOP ระดับจังหวัด Written by wachiraporn 914
นายกนันทิดาร่วมแสดงความยินดี “น้องบิว” “น้องเอแคร์” 2 ฮีโร่กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 Written by wachiraporn 940
นายกนันทิดามอบหมายรองนายก อบจ. ติดตามการปฏิบัติงานให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล Written by wachiraporn 910
นายกนันทิดาพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ อาคาร 5 ชั้น อบต.ในคลองบางปลากด Written by wachiraporn 890
นายกนันทิดาพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อปากอ่าว 2565 Written by wachiraporn 884
นายกนันทิดาร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 969
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน Written by wachiraporn 976
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policy Written by wachiraporn 1013
อบจ.สมุทรปราการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1069
อบจ.สมุทรปราการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 Written by wachiraporn 984
อบจ.สมุทรปราการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 Written by wachiraporn 1062
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ Written by wachiraporn 1345
นายก อบจ.สมุทรปราการ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด Written by wachiraporn 3151
อบจ. ติดตามและประเมินผลโครงการขยายเขตประปาให้เต็มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 1646
ประมวลภาพความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม Written by wachiraporn 2237
ประมวลภาพความคืบหน้า งานก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (Sky Walk) บริเวณถนนสุขุมวิท - ถนนประโคนชัย จังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 2150
ติดตามและประเมินผล โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 2206
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 2164
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Written by wachiraporn 2217