18:42, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322652
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
309
738
5858
1291350
1047
44720
1322652

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 11:42:00

นายก อบจ.สป ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE

0 Comments
นายกฯ นันทิดา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เน้นย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ต้องปราบปรามและป้องกัน โครงการ TO BE NUMBER ONE จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
 
วันที่ 1 กันยายน 2656 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ      เป็นประธานเปิดโครงการค่ายฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม และมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 25 โรงเรียน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    เรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโดยมีดร.รัชชานนท์       ทองอร่าม นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกส่วนท้องถิ่น      และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ
 
โอกาสนี้นางสาวนันทิดา ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และความสำคัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้เน้นย้ำแก่เยาวชนผู้ร่วมโครงการว่า ยาเสพติดคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวของชีวิต ส่งผลกระทบต่อตนเอง คนรอบข้าง รวมไปจนถึง สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดนี้ ก็มีหลักสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ปราบปราม และป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังหลักในการสร้างประเทศ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้น จะต้องไม่ถลำลึกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 
             
จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยของเรา ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยความห่วงใย     ที่ทรงมีต่อประชาชนของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และได้ดำเนินการมายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว ด้วยความร่วมมือบูรณาการของทุกภาคส่วน โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่ง   ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เคยพระราชทานไว้เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ตอนหนึ่งความว่า
“โครงการนี้กำเนิดขึ้นมาถึง 3 ปี ก็เห็นได้ว่าประสิทธิผลเป็น NUMBER ONE จริงๆ เราขอชมเชยทุกคน  ที่ร่วมมือให้โครงการ เพื่อช่วยประชาชนที่เกิดความเดือดร้อน มีความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว ฉะนั้นจึงบอกว่า ก้าวหน้าต่อไปเถอะ ต้องบูรณาการทุกฝ่าย ต้องช่วยกัน”
 
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ        เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ และการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ศึกษา