18:21, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322622
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
279
738
5828
1291350
1017
44720
1322622

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 11:21:17

อบจ.จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หารือข้อราชการในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

0 Comments
 
 
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ                           และหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)
 
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ปรึกษาหารือข้อราชการ       
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีนโยบายให้จัดการประชุมดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือน 
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น