20:01, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322747
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
404
738
5953
1291350
1142
44720
1322747

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 13:01:46

นายกนันทิดาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ

0 Comments

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย    นายสุนทร ปานแสงทอง  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม  นายสมลักษณ์  ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ     นายสมหวัง เกษมโกสินทร์  นายวสุพล  จันทร์พวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  นายนิคม  สมบุญมาก    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการโอนย้าย ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ

      ในการนี้ นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่มาบรรจุและแต่งตั้งใหม่ พร้อมคณะ และผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน

     สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ที่มาใหม่ดังนี้

     1. นางสาวธีรวรรณ  ชื่นจับจิตร    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุลัยวรรณ  มัธยัสถ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    3. นายเชาวลิต  ผิวอ่อน   นายช่างเครื่องกล

    4. นายอนุสรณ์  วงษ์เพ็ชร์     นายช่างเครื่องกล

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 ****************************************************