15:41, 7th October 2022
October 2022
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
1122132
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
661
630
6026
1101612
6445
48652
1122132

Your IP: 44.192.26.60
Server Time: 2022-10-07 08:41:50

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

0 Comments

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง          ธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมาธิการฯ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็น (1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) (2) โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (3) การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบ QR Code ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

          โดยในการประชุมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอผลการประเมิน ITA และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทาง    การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

****************************************************