19:19, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322686
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
343
738
5892
1291350
1081
44720
1322686

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 12:19:39

อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

0 Comments

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุนทร        ปานแสงทอง ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม  นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา  อัศวเหม  นายมนัส  บุญอารีย์  นายสมหวัง เกษมโกสินทร์  นายวสุพล  จันทร์พวง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  นายนิคม  สมบุญมาก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

     สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการพิจารณา ร่างระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสมุทรปราการ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตให้เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรม

     ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนสมุทรปราการ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับ ข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการกองทุน

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

***************************************************