18:10, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322614
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
271
738
5820
1291350
1009
44720
1322614

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 11:10:48

นายก อบจ.ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ผนึกกำลังทุกท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคู่หน่วยงานหลัก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สาธารณสุขจังหวัด, รพ.สมุทรปราการ, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และขนส่งจังหวัด มุ่

0 Comments

นายก อบจ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ผนึกกำลังทุกท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคู่หน่วยงานหลัก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สาธารณสุขจังหวัด, รพ.สมุทรปราการ, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และขนส่งจังหวัด มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงระบบการรักษาได้ทันท่วงที อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยิ่งขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น สามารถช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปากน้ำ อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ที่นายกฯ นันทิดา ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อครั้งเริ่มเข้าตำรงตำแหน่ง ในการที่จะส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาวะอย่างมีคุณภาพอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านบริการสาธารณสุข รวมถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยการปรับโครงสร้างหน่วยงาน จัดตั้งกองสาธารณสุข สรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการบริการด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ด้านเรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ  ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตลอดจนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานที่จะสามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆก็คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ