18:50, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322656
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
313
738
5862
1291350
1051
44720
1322656

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 11:50:25

สมุทรปราการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม

0 Comments
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการ
ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day ประจำปี 2565
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทีได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการภายในงานได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วน อาทิ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมที่ดิน, นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายศุภมิตร ชินศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ (บัญชีรายชื่อ) , ส.ส. ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2, นายวรพร อัศวเหม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิโรจน์ ทรัพส่งสุข เลขาธิการ สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์, ข้าราชการ, หมอดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และภาคประชาชน พร้อมด้วยเยาวชน โรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดแสดงนิทรรศการ ต่าง ๆ เช่น นิทรรศการการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดิน การแจกพันธุ์กล้าไม้และดินสำหรับปลูกต้นไม้แก่ผู้ร่วมงานฟรี การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญ
ของวันดินโลกและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการมอบถังหมักจุลินทรีย์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 50 ถัง ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย