18:52, 2nd April 2023
April 2023
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
1322658
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
315
738
5864
1291350
1053
44720
1322658

Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 11:52:00

นายกฯ นันทิดา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0 Comments

 นายกฯ นันทิดา ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE สมุทรปราการ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

           อบจ.สมุทรปราการ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือเคยเสพ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง, เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม, สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด "ให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม", เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
          ในวันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2656 ) คณะอนุกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ได้เดินทางมาประชุมเพื่อประเมินการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้ว่าราชการฯ และ      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วยเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย อบจ.สมุทรปราการ, ศึกษาธิการจังหวัด, แรงงานจังหวัด, ศูนย์ปราปรามยาเสพติดจังหวัด, สนง.พัฒนาชุมชน, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคประชาชน ร่วมประชุม - รับฟังการนำเสนอผลงาน - เยี่ยมชมนิทรรศการ - ชมการแสดงของเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.สมุทรปราการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดสมุทรปราการที่มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 6 อำเภอ
          ในการนี้ นายก อบจ. ได้กล่าวถึงการสนับสนุนที่ทาง อบจ.สมุทรปราการทำมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างกระแสรณรงค์ปลุกจิตสำนึก
          - โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
          - โครงการ TO BE NUMBER ONE เยาวชนร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
          - โครงการ TO BE NUMBER ONE ครอบครัวอบอุ่นปลอดยาเสพติด
        ซึ่งทุกโครงการเป็นการดำเนินงานโดย สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลไกลการสนับสนุนทั้งด้านเยาวชนและครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เยาวชนมีจิตใจเข้มแข็ง กล้าแสดงออก ด้วยความเข้าใจของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือผู้ที่เคยพลาดพลั้งก็ตาม ครอบครัวและสังคมพร้อมที่จะให้อภัย

 

 

 

 

*****************************************************