05:44, 18th September 2021
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
742527
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
1439
1236
12055
720218
29434
111626
742527

Your IP: 3.238.95.208
Server Time: 2021-09-17 22:44:21

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

0 Comments

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

**********

1. งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-4928 สมุทรปราการ

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

4. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง)

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2563

7. การจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

8. การจ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

9. จ้างเย็บเล่มและเข้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2563

10. การจ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุม และตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการอบรมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

11. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)

12. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง)

13. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 4 รายการ