06:20, 18th September 2021
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
742561
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
1473
1236
12089
720218
29468
111626
742561

Your IP: 3.238.95.208
Server Time: 2021-09-17 23:20:43

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

0 Comments

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

**********

1. งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ

2. จัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงายที่ปฏิบัติงานดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ

3. การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-5338, 83-5339 และ 83-7620 สมุทรปราการ

4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

5. จ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

6. การจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

7. การจ้างจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

8. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

9. การจ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุม และตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการอบรมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

10. การจ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุม และตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการอบรมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

11. การจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ

12. การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ

13. การจ้างเหมาการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์เข้าจังหวะ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

14. การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4814, กฉ 4824, กฉ 6430 และ 84-0463 สมุทรปราการ

15. การจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

16. จ้างเหมาการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์เข้าจังหวะเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 โครงการ

17. โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

18. โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ ประจำปี 2563

19. การจัดซื้อวัสดุ เครื่่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการเตรียมตัวเตรียมใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ