06:24, 16th December 2017
December 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
046839
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
137
176
904
44864
2265
5235
46839

Your IP: 54.90.159.192
Server Time: 2017-12-15 23:24:55
0 Comments

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

 


 

ะเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี 2559

วันที่ 20 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)

**********************************

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

                               สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2559

 

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                               ครั้งที่ 3

 

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

***********************