06:33, 16th December 2017
December 2017
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
046864
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
รวมนับจากต้นปี
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมตั้งแต่ต้น
162
176
929
44864
2290
5235
46864

Your IP: 54.90.159.192
Server Time: 2017-12-15 23:33:11
0 Comments

 

สภา อบจ.สป จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2559

นางสาวสุกัญญา  อัศวเหม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2559   เมื่อวันที่  29  กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4)  โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                 - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่อง  ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัย                                                                                         สามัญสมัยที่ 2  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เพื่อไปดำเนินการในปีงบประมาณ    2560   

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่อง ญัตติพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน   

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่อง ญัตติพิจารณาเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                                            สมุทรปราการ