ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก "ที่นี่"