ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบการสอบ

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบการสอบ  

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่