ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ)

************************