ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*******************************************