ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดทำบูธส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการจัดนิทรรศการส่งเสริมการฝึกอาชีพของประชาชน สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดทำบูธส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการจัดนิทรรศการส่งเสริมการฝึกอาชีพของประชาชน สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน

คลิกที่นี่