ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง จำนวน ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง จำนวน ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่