ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุมและตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุมและตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกที่นี่