การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

0 Comments

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

คลิกที่นี่