ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทปราการ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุำัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากจูงเทรลเลอร์ แบบ Low Floor ชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทปราการ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุำัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากจูงเทรลเลอร์ แบบ Low Floor ชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่