ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

0 Comments