ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments