ประชาสัมพันธ์งาน April Series 2020

0 Comments

ประชาสัมพันธ์ งาน April Series 2020

**************************

     ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน April Series 2020 ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม