ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563

0 Comments

ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563  

    จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่