ติดตามและประเมินผล โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

 

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กองแผนและงบประมาณ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการ    ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ตลอดแนวสองฝั่งถนนบ้านคลองเจ็ด-บ้านคลองบางปลา อำเภอบางพลี และถนนบ้านคลองตะเคียน-บ้านลำบางผี อำเภอเมืองสมุทรปราการ

          ทั้งนี้ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ต่างขอบคุณและชื่นชมที่มีโครงการดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ถนนมืดและเปลี่ยวมาก ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง และเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง สำหรับการติดตั้งเสาไฟก็ง่าย พบปัญหาในการทำงานน้อย แถมไม่มีสายไฟระโยงระยาง ถึงเวลาไฟก็ติด หลายบ้านประหยัดค่าไฟ เพราะไม่ต้องตามไฟหน้าบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอาชญากรรมเหมือนแต่ก่อน

 

 

 

 

 

 

*********************************************