ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4

 

 

 

 

 

 

 

*****************************